Kezdőlap / Az Alapkezelő bemutatása

Az Alapkezelő neve és székhelye
Név: Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 38.

Az Alapkezelő cégjegyzékszáma, bejegyzésének kelte és helye
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047737
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte 2013. április 19-én

Felügyeleti tevékenységi engedély száma, kelte
Az engedély száma: H-EN-III-43/2013.
Az engedély kelte: 2013. július 16.

Az alapkezelő igazgatósága: Hazay Zsolt, Szabó Miklós, Lontai Dániel

Az Alapkezelőt az alapító részvényes 2013-ban alapította, azzal a céllal, hogy az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap alprogramja (GOP-2013-4.3/B) keretében hazai kis és középvállalkozásokat segítsen tőkéhez, egy olyan kockázati tőkealap révén, amely befektetési célterülete a korai (magvető és induló), illetve növekedési élétszakaszban lévő, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovációs tevékenységet végző, fejlett technológiák hazai adaptálásával foglalkozó vállalkozások.

 

© 2013 TŐKEPARTNER Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt